Cégünkről


Dr. Mészáros József
Az Igazgatóság elnöke

2000 tavaszán Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 41/2000 (III.09.) Kh. számú határozatával úgy döntött, hogy létrehozza a Debreceni Vagyonkezelő Részvénytársaságot (DV Rt.). A döntés mögött az a szándék húzódott meg, hogy az országban először az önkormányzati vagyongazdálkodás területén egy olyan holdingszervezet jöjjön létre, amely a korábban a város kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A város közgyűlésének 175/2000. (VII.06.) Kh. határozata és a részvénytársaság közgyűlésének 4/2000. (VII.07.) Kh. sz. határozata nyomán a Debreceni Vagyonkezelő Rt. tulajdonosává vált a tíz, korábban kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnak. A 16,3 milliárd forint jegyzett tőkéjű társaság hívta így életre Kelet-Magyarország egyik legtőkeerősebb vállalkozását. Akár véletlenül, akár tudatosan kereste fel honlapunkat, bízom benne, hogy hasznos és érdeklődésre számot tartó információkat talál a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. működéséről. Mint említettem, 2000-ben a Debreceni Vagyonkezelő Rt. cégbírósági bejegyzésével kezdődött el az a szervezett munka, amelynek eredményeként létrejött szervezet, annak tevékenysége minden debreceni polgár életében jelen van, reményeink és törekvéseink szerint azt javítja. Debrecen önkormányzatának döntése alapján a helyi közösségi tulajdon védelméhez, működtetéséhez, gyarapításához fűződő érdekeknek egy, a harmadik évezred követelményeinek megfelelő gazdaság- és szervezet-irányítási rendszer jött létre. Az önkormányzat törekvése világos volt: magas szintű és összehangolt szakmai munkával irányítani a városi tulajdonban lévő cégeket, megfelelő módon takarékosan és eredményesen gazdálkodni, folyamatosan fejleszteni.


Az önkormányzati holding méretét és jellegét tekintve Magyarországon egyedülállónak számító kezdeményezés. A vállalkozás eredményessége igen pozitívan befolyásolja Debrecen gazdasági helyzetét, polgárainak életkörülményeit. Egyedülálló a debreceni kezdeményezés abban is, hogy számos - más-más területen - szolgáltató vállalkozás alkotja a cégcsoportot. A 16,3 milliárd forint jegyzett tőkéjű társaság 13 tagvállalata azon dolgozik, hogy Debrecen regionális központi szerepét tovább erősítse. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak munkatársai is azon fáradoznak, hogy egy élhetőbb, dinamikusan fejlődő magyarországi nagyváros működéséhez, fejlődéséhez járuljanak hozzá. Eredményeink azt igazolják, hogy az elmúlt években sikeresen működtettük Debrecen Város vállalkozói vagyonát, hiszen nemcsak megtartottuk, hanem növeltük is annak értékét. A debreceni önkormányzat tulajdonában álló cégcsoportunk követendő példát szolgáltat az országban: a város közösségi vagyonának hasznát a város fejlesztésére fordítjuk.


A DV Zrt. tagvállalatai között megtalálhatóak a közműszolgáltató-, az ingatlangazdálkodó-, a városi közlekedést üzemeltető cégek mellett az idegenforgalomban, a repülőtér- és ipari park-üzemeltetésben érdekelt vállalatok, valamint médiavállalkozás is. Büszkék vagyunk eddigi eredményeinkre és mindent elkövetünk, hogy a cégcsoport a gazdasági válság ellenére is megtartsa hatékonyságát, eredményességét. A gazdasági és pénzügyi válság hatására azonban – reményeink szerint átmeneti jelleggel – vissza kell fognunk fejlesztéseinket, beruházásainkat és minden erőnkkel a meglévő eszközeink működtetésének hatékonyságát kell növelnünk, hogy megalapozzuk a jövőbeli dinamikus fejlődést.


Arra törekszünk, hogy a következő években a ránk bízott vagyon működtetésével, fejlesztéseivel a debrecenieket szolgáljuk és hármas jelszavunk szellemében, eredményesen, megbízhatóan és szakértelemmel kezeljük.

 

Dr. Mészáros József 
Az Igazgatóság elnöke