Beruházási igazgatóság

A beruházási igazgatóság feladata

 • a vállalatcsoport vagyonkezelési politikájának megvalósítása, a tagvállalatok üzemeltetési feltételrendszerének biztosítása céljából a fejlesztési, beruházási tervek összehangolása,
 • a vállalatcsoport működésében rejlő szinergiák menedzselése,
 • építési beruházások, felújítások, rekonstrukciók, karbantartások irányítása, koordinálása, ellenőrzése, a fejlesztési cél meghatározásától a számviteli elszámolásig,
 • építőipari fejlesztési beruházási tervek összehangolása a vállalatcsoporton belül.

 


Holding szintű feladatok

 • Holdingcélkitűzések és stratégia, valamint üzleti terv kialakítása az építőipari területen.
 • A holding üzleti kapcsolatainak építése és fenntartása.
 • A holding működését szabályozó szakmai szabályzatok kialakítása, ezek összehangolásának biztosítása.
 • A holding üzleti terve beruházási fejezeteinek műszaki, gazdasági egyeztetése.
 • A holding tervtől eltérő beruházásai fedezetének biztosítása.
 • A holding fejlesztési tervének elkészítése, prioritások meghatározásával.


Vállalatcsoport szintű feladatok

 • A tagvállalatok célkitűzéseinek meghatározása és stratégiáinak kialakítása.
 • A tagvállalatok éves üzleti tervei beruházási fejezetének jóváhagyása és a beszámolók elfogadása.
 • A tagvállalatok számára az egyes funkciók egységes ellátását biztosító szakmai irányelvek kidolgozása és betartásának ellenőrzése.
 • Működési tartalékok feltárása, mobilizálása.
 • Működési szinergiák kutatása és alkalmazásba vétele.
 • Városfejlesztési tervek alakítása, a célkitűzések beépítése a vállalatcsoport fejlesztési terveibe.
 • Vállalatcsoport szintű fejlesztési tervek elkészítése, prioritások meghatározásával.
 • Tagvállalati szintű fejlesztési célkitűzések összhangjának biztosítása.
 • Operatív fejlesztési tervek összehangolása.
 • Üzleti tervek beruházási fejezeteinek műszaki, gazdasági egyeztetése.
 • Tervtől eltérő beruházások fedezetének biztosítása.
 • Kiemelt beruházások koordinálása.
 • Pályázati lehetőségek felkutatása.