Pénzügyi igazgatóság

 • Pénzügyi menedzsment

  Pénzügyi menedzsment »

 • Controlling

  A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. létrehozásával a város egyik alapvető célja a tulajdonosi érdekek korábbinál jobb érvényesítése. A DV Zrt. e tulajdonosi funkcióját csak egy korszerű, a vállalatcsoport egészét átfogó Controllingrendszer működtetésével láthatja el.

  Controlling »

 • Konszolidáció

  Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai jogilag önálló társaságok, önállóan készítik saját számviteli beszámolóikat. Az egymás közötti gazdasági kapcsolataik azonban szorosak, az anyavállalat meghatározó befolyást gyakorol leányvállalatai üzletpolitikájára. Ezért gazdaságilag indokolt egyetlen egységként kezelni őket. A piacgazdaság szereplőinek hiteles tájékoztatása megköveteli, hogy a vállalatcsoportról megbízható és valós összképet mutató beszámoló készüljön és kerüljön nyilvánosságra. E célt szolgálja a számviteli konszolidáció. Az összevont (konszolidált) éves beszámolóval a vállalatcsoport egészének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy mutatja be, mintha a konszolidációba bevont társaságok egyetlen vállalatként működnének. Ennek érdekében a tagvállalatok összeadott mérlegeiből és eredménykimutatásaiból ki kell szűrni a belső gazdasági kapcsolataikból eredő halmozódásokat.

  Konszolidáció »

 • Investment-pooling

  A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. megalakulása során a tagvállalatok üzletrészei részvényeinek apportálását követően működni kezdett a cash-pool rendszer, amely a cégcsoport szintjén képes hatékonyan kezelni az egyes tagvállalatok átmeneti finanszírozási nehézségeit. A rendszer működése mellett a tagvállalatok megőrizhették viszonylagos pénzügyi önállóságukat, fizetési kötelezettségeiknek önállóan tesznek eleget, fejlesztési forrásaikkal - az elvárt osztalék megfizetését követően - szabadon rendelkeznek. A vállalatcsoport rendelkezésére álló fejlesztési források hatékonyabb hasznosítása érdekében történik a beruházásokhoz a pénzeszközök koncentrációja, az investment-pool kialakítása. A rendszer a vállalatcsoport beruházásainak újszerű, közös kezelését valósítja meg.

  Investment-pooling »

 • Gazdasági igazgatóság »

 •