Konszolidáció

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai jogilag önálló társaságok, önállóan készítik saját számviteli beszámolóikat. Az egymás közötti gazdasági kapcsolataik azonban szorosak, az anyavállalat meghatározó befolyást gyakorol leányvállalatai üzletpolitikájára. Ezért gazdaságilag indokolt egyetlen egységként kezelni őket. A piacgazdaság szereplőinek hiteles tájékoztatása megköveteli, hogy a vállalatcsoportról megbízható és valós összképet mutató beszámoló készüljön és kerüljön nyilvánosságra. E célt szolgálja a számviteli konszolidáció. Az összevont (konszolidált) éves beszámolóval a vállalatcsoport egészének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy mutatja be, mintha a konszolidációba bevont társaságok egyetlen vállalatként működnének. Ennek érdekében a tagvállalatok összeadott mérlegeiből és eredménykimutatásaiból ki kell szűrni a belső gazdasági kapcsolataikból eredő halmozódásokat.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. mint anyavállalat és a százszázalékosan tulajdonában lévő leányvállalatai alkotta konszolidációs kör 2007. évi beszámolóinak konszolidációja a vállalatcsoport egészére vonatkozó egységes számviteli politika és a konszolidációs politika alapján történt.

A konszolidáció első alapvető lépése az egységes értékelési elvek és számviteli elszámolások évközi alkalmazása volt. Kiemelt helyet foglalt el a vállalatcsoporton belüli szolgáltatások, elszámolások folyamatos egyeztetése, hogy a tagvállalatok egyedi éves beszámolói egymással szinkronban alkalmasak legyenek az összevonásra. Az évközi és az év végi konszolidációs adatszolgáltatás a vállalatcsoport 2000. évtől működő controlling rendszerében történt - csökkentve ez által a munkaráfordítást, s elkerülve a dupla adatáramlást.

A 2007. évben a konszolidációs kör 13 gazdasági társasága auditált és a társaságok legfőbb döntéshozó szervei által elfogadott 2007. éves számviteli beszámolói összevonása során az alábbi halmozódásokat szűrtük ki:

Tőkekonszolidáció

A tőkekonszolidálás célja az anyavállalatnál kimutatott leányvállalati részesedés és az ennek megfelelő, a leányvállalatnál szereplő saját tőke halmozódásának a kiszűrése az összevont mérlegből - azaz a részesedés helyettesítése a megfelelő eszközökkel, a saját tőkehalmozódások konszolidálása. Ennek során kiszűrtük a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nél nyilvántartott 16,563 milliárd forintos, a tagvállalatokban lévő tartós részesedést és vele szemben a tagvállalatok beszámolóiban kimutatott saját tőkét. A részesedések könyv szerinti értéke és a tagvállalati saját tőke közötti különbözeteket tőkekonszolidációs különbözetként számoltuk el.

Adósságkonszolidálás

A konszolidációs kör társaságainak mérlegében egymással szemben fennálló kötelezettségek-követelések, illetve időbeli elhatárolások év végi állományait kiszűrték, ezáltal összességében 1.740 milliárd forinttal csökkentve az összesített mérlegfőösszeget.

A vállalatok 2007. évi mérlegeinek összegzésével számolt 66,676 milliárd forintos mérlegfőösszeg a tőkekonszolidálás és az adósságkonszolidálás hatására 18,303 milliárd forinttal csökkent, így a konszolidált mérleg főösszege 48,373 milliárd forint.

Bevétel-ráfordítás konszolidálás

Ennek során kiszűrték a konszolidációs körön belüli kapcsolatokból származó 2007. évi bevételeket és ráfordításokat. A kiszűrt bevételek összege 2,709 milliárd forint, melyből a legnagyobb tétel a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nél 2007-ben elszámolt osztalékbevétel volt.

Eredménykonszolidáció

Az összevont eredmény kimutatásban a vállalatcsoport összeadott mérleg szerinti eredménye 1,314 milliárd Ft-ról a konszolidálás hatására 191 millió forinttal csökkent 1,123 milliárd forintra. Az eredményváltozás okai a tagvállalatok egyedi beszámolóiban megjelenő aszimmetrikus elszámolások. Ezek közül a legnagyobb konszolidált tételek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által a leányvállalataink nyújtott fejlesztési támogatások elszámolásának a kiszűrése.