A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. hirdetménye

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

 

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

4025 Debrecen, Salétrom u. 3.

Tel: (52) 502-650

Fax: (52) 502-651

E-mail: beruhazas@dkv.hu

Bankszámlaszám: 11738008-20243050

 

Választott eljárás típusa:

Nyílt beszerzési eljárás

 

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:

Vállalkozási szerződés, amely tételes elszámoláson alapul.

 

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:

Az ajánlatkérő munkavállalói részére 2019. évben formaruha részét képező ruhaféleségek, valamint lábbelik elkészítése és az ajánlatkérő Debrecen, Salétrom u. 3. szám alatti telephelyére történő leszállítása az ajánlattételi felhívás és dokumentációban meghatározottak szerint.

 

A teljesítés határideje:

Nyári formaruha: 2019. május 30.

Téli formaruha: 2019. augusztus 15.

 

Ajánlattételi felhívás ési dokumentáció rendelkezésre bocsátása:

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció 50.000,- Ft+ÁFA összegű ellenértékének az ajánlatkérő bankszámláján történő jóváírását és e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a beruhazas@dkv.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00-14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig, a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentummal együtt. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

 

Ajánlattételi határidő:

2019. március 11. 9:00 óra