A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

 

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:

DV Parking Kft.

4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet

Tel: 30-636-1700

E-mail: titkarsag@dvparking.hu

 

Bankszámlaszám: 11738008-20893246

 

Választott eljárás típusa:

Nyílt beszerzési eljárás

 

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:

Parkolóhelyek kialakítása Debrecen, Széchenyi utca 14-20. szám alatti ingatlanon, 5.000 m2

nagyságú területen

 

A teljesítés határideje:

Teljesítés határideje: 2019. május 31., a munkaterület átadásának várható időpontja: 2019.május 2.

 

Ajánlattételi felhívás ési dokumentáció rendelkezésre bocsátása:

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció 400.000,- Ft+ÁFA összegű ellenértékének az ajánlatkérő bankszámláján (számlaszám: 11738008-20893246) történő jóváírását és e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit.

Az igénybejelentést a titkarsag@dvparking.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00-14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig, a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentummal együtt. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

 

Ajánlattételi határidő:

2019. április 9. 14,00 óra