A Konzervgyári főgyűjtő csatorna felújítása

Az ún. Konzervgyári főgyűjtő csatorna közel 6 m-es mélységben, részben magánterületen belül, épületek alatt halad. A magas talajvízszínt és a folyóshomok altalaj magában hordozza azt a veszélyt, hogy a főgyűjtő csatorna meghibásodása esetén az épületekben kárt okoz. 
A főgyűjtő csatorna 3 szakaszát tervezzük felújítani lágy béleléses, szorosan illeszkedő technológiával, összesen 355 m hosszban, az alábbi szakaszokon:
1-es szakasz: a Kabar utca 3/a. és Kabar utca 15. sz. között
2-es szakasz: a Szávay Gyula utca 26. a- b sz. ingatlan alatt halad
3-as szakasz: a Leiningen és a Török utca között magán ingatlanok területe alatt halad
 
A felújítás forrását a Debreceni Vízmű Zrt. a már elnyert „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás”- ból (70%-os mértékű támogatottság) és saját forrásából biztosítja.
 
Mellékletek: