Pályázati felhívás Debrecen, Piac u. 21. szám alatti ingatlan udvarán parkoló kialakításának kivitelezése

Pályázati felhívás Debrecen, Piac u. 21. szám alatti ingatlan udvarán parkoló kialakításának kivitelezése
 
Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114           
Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.
A felhívás tárgya:
Debrecen, Piac u. 21. szám alatti ingatlan udvarán parkoló kialakításának kivitelezé-se.
A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni¬kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elekt-ronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja.
Az ajánlattétel feltétele az igénybejelentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a csonka.gabriella@civishaz.hu e-mail címre kell megküldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig.             
A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2020. október 2. - péntek - 10.00 óra
Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 109/A iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.
Cívis Ház Zrt