Jogi Igazgatóság

A jogi igazgatóság 2017. szeptember 1-én kezdte meg munkáját. Hosszú távú stratégiai feladata az egységes jogi eljárásrend kialakítása a teljes holdingszervezetben. Közép-és rövidtávú stratégiai céljai között szerepel a

  • tagvállalatok kintlévőség kezelési gyakorlatának, hatékonyságának fokozása, jogi támogatása A tagvállalat csoport szerződéskataszter rendszerének irányítása, követése, felügyelete,
  • Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai jogi környezetének monitoringja, a jogszabályoknak való megfelelés támogatása,
  • jogértelmezés, állásfoglalások kialakítása, általános jogi irányelvek kiadása,
  • belső szabályzatok, eljárásrendek, utasítások kialakításában, való aktív részvétel, éves monitoring,
  • közbeszerzési eljárások jogi szakmai felügyelete,
  • munkajogi kérdések szakmai felügyelete.