A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. megalakulásának története és céljai

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 41/2000. (III.09.) Kh. számú határozatával úgy döntött, hogy létrehozza a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-t.

A döntést az a szándék vezérelte, hogy egy olyan holdingszervezet jöjjön létre, amely a város kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A Cégbíróság 2000. május 3-án kelt határozatával jegyezte be a 20 millió forint alaptőkéjű társaságot Debrecen, Iparkamara u. 2. sz. alatti székhellyel. 2000. július 1-jétől a Zártkörűen működő Részvénytársaság székhelye a Debrecen, Tüzér u. 4. sz. alatti irodaházban kezdte meg működését. Jelenleg a részvénytársaság székhelye Debrecenben, a Piac utca 77. szám alatt található.

Debrecen város önkormányzata a vállalatcsoport, illetve a tagvállalatok egységes irányításával a következő célokat kívánja elérni:

  • érvényesüljön jobban az önkormányzat mint tulajdonos érdeke,
  • valósuljon meg a tagvállalatok valódi szakmai irányítása és kontrollja,
  • történjen meg az erőforrások vállalatcsoport szintű optimalizálása, ezzel a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. járuljon hozzá az értékteremtéshez, például az erőforrásokban rejlő együttműködési lehetőségek kihasználása révén,
  • a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. nagyságából eredő piaci előnyöket ragadja meg, alakítson ki közös beszerzési rendszert, javítsa a tagvállalati működés hatékonyságát,
  • támogassa az egyes tagvállalatok szintjén az ésszerű tőkebevonást,
  • kutasson fel további befektetési és vállalkozási lehetőségeket, expanzióval szerezzen új piaci pozíciókat,
  • a debreceni lakosok számára nyújtott tagvállalati szolgáltatások színvonala folyamatosan javuljon, az ügyintézés modernizálásával az ügyfél-elégedettség növekedjen.

Összességében a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. feladata, hogy a fenti célok eredményeként a vállalatcsoport nyereséges működése járuljon hozzá az önkormányzati támogatás megszüntetéséhez és az önkormányzat számára szükséges pótlólagos erőforrások megszerzéséhez, továbbá a város polgárai életminőségének, társadalmi közérzetének javulásához.