A szervezeti stratégia

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja, hogy az Európai Unió fejlett, tudásalapú, magas hozzáadott értékű régiójának vezető városa legyen. A célok mögött olyan program és stratégia áll, amellyel hazánk Budapest-központúsága feloldhatóvá válik, és Debrecen városa új, versenyképes, nemzetközi régióközponttá fejlődik.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és közvetlen többségi tulajdonában álló társaságai (a továbbiakban: tagvállalat, együtt: vállalatcsoport, cégcsoport vagy Holding) aktívan kívánnak szerepet vállalni a város és a régió fejlődésében, ezen alapvetés mentén határozzák meg stratégiai céljaikat és irányítják működésüket.

Holding küldetése

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. küldetése, hogy a debreceni önkormányzat tulajdonában álló leghatékonyabban működő vállalatcsoportként aktívan szerepet vállaljon a város és a régió fejlődésében, gyorsan reagáljon a változó gazdasági körülményekre, és a XXI. század igényeire reflektáló szolgáltatást biztosítson.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint a vállalatcsoport irányító tagjának stratégiai céljai

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. startégiája egyrészt saját magára határoz meg célokat, másrészt alapítóként iránymutatást ad valamennyi tagvállalata részére, amelyek önálló stratégiáját a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. céljaival összhangban kell elfogadnia, felülvizsgálnia.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. stratégiáját három pillérre kívánja helyezni, és tevékenységét ezen három prioritás mentén meghatározni:

I) Köztulajdonban álló gazdasági társaságként Debrecen Megyei Jogú Város lakosainak, befektetőinek, és egyéb szereplőinek részére magas színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani, fokozott figyelemmel a szolgáltatás biztonságának megőrzésére.
II) Gazdasági szereplőként törekszik a vállalatcsoport kezelt vagyonának növelésére, továbbá az üzemi és pénzügyi eredmény maximalizálására.
III) A Holding irányító vállalataként szinergiát kíván teremteni a tagvállalatok működésében, kihasználva a vállalatcsoport méretéből és sokszínűségéből adódó előnyöket.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. céljainak összefoglalását a következő stratégiai mátrix tartalmazza: