A Cívis Ház Zrt. beszerzési hirdetménye

A Cívis Ház Zrt. beszerzési hirdetménye

Ajánlattételi felhívás
Debrecen, Simonffy u. 2/A. II. em. alatti irodahelyiségek gázkazán cseréje

Ajánlatkérő:
Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114
email: balogh.angela@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás

A felhívás tárgya:
A Cívis Ház Zrt. részben tulajdonában és részben kezelésében álló, Debrecen Simonffy u. 2/A. II. em. alatti irodahelyiségeket 1 db FÉG AF-105 modul gázkazán látja el. Helyette 1 db Immergas Vitrix Pro 80 kW 2. ErP tipusú, vagy azzal egyenértékű gázkazán beépítése, tervezéssel, engedélyek beszerzésével, fűtésoldali rákötése hidraulikus váltó közbeiktatásával, szükséges kéményátalakítással, építési-szakipari munkákkal Vállalkozási Szerződés alapján a jelen ajánlattételi dokumentáció és műszaki leírás szerint.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybejelentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell megküldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2022. október 25. – kedd – 10:00 óra

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136-os iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

Cívis Ház Zrt.