A Cívis Ház Zrt. beszerzési hirdetménye

A Cívis Ház Zrt. beszerzési hirdetménye

Ajánlattételi felhívás
Debrecen, Piac u. 77. szám alatti irodaépület világítás korszerűsítési munkáihoz

Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114 e-mail: balogh.angela@civishaz.hu
Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás
A felhívás tárgya:
A Debrecen Megyei Jogú Város és a Cívis Ház Zrt. tulajdonában álló, Debrecen, Piac u. 77. szám alatti irodaépület világítás korszerűsítési munkái Vállalkozási Szerződés keretében.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybejelentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg-küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig.  A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2023. december 5. – kedd – 900 óra

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136-os iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 15 napon belül, írásban.

Cívis Ház Zrt.