A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás: Új Városháza (Debrecen, Kálvin tér 11.) épületében gépészeti rendszer csővezetékeinek részleges cseréje

Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114
e-mail: balogh.angela@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás

A felhívás tárgya:
A Cívis Ház Zrt. tulajdonában lévő Új Városháza (Debrecen, Kálvin tér 11.) épületében gépészeti rendszer csővezetékeinek részleges cseréje vált szükségessé a mellékelt költségvetési kiírás és vázrajz alapján.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni-kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje-lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg-küldeni legkésőbb 13:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2023. július 3. – hétfő – 10 óra
Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136 iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

CÍVIS HÁZ ZRT.