A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás
Víz-és csatornaszerelés hibaelhárítási és ad-hoc karbantartási munkák kivitelezése
Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111   Fax: (52) 503-114
Versenyeljárás típusa: egyfordulós, nyílt eljárás.
A felhívás tárgya:
A Cívis Ház Zrt. által kezelt ingatlanoknál (cca. 3800 db) azonnali beavatkozást igénylő víz- és csatornaszerelés hibaelhárítási és gyorsjavítási munkálatok soron kívüli elvégzése folyamatos, 24 órás szolgálattal, Vállalkozási Szerződés alapján
Szerződés időtartama: 2023. 09. 01. – 2024. 08. 31.
A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybejelentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell megküldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2023. augusztus 18. – 9:00 óra
Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136-os iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.
CÍVIS HÁZ ZRT.