A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás

 

„Debrecen, Simonyi u. 30. 3. emelet 7. szám alatti lakás belső felújítása”

 

Ajánlatkérő:
Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52)503-111 Fax: (52) 503-114
e-mail: balogh.angela@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.

A felhívás tárgya:
Debrecen, Simonyi u. 30. 3. emelet 7. szám alatti lakás belső felújítása

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni­kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje­lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.

Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg­küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja: 2024.július 19 – péntek – 10:00 óra

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136 iroda

Eredményhirdetés: A beadást követő 15 napon belül, írásban.

 

Cívis Ház Zrt.