A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás „a Debrecen, Piac u. 34-36. szám alatti (hrsz:9019) helyiség komplett engedélyezési és tendertervezési munkái” tárgyú ajánlatkérési dokumentációhoz

Ajánlatkérő:
Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114
e-mail: balogh.angela@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa:
egyfordulós, nyílt eljárás

A felhívás tárgya:
A Debrecen, Piac u. 34-36. szám alatti (hrsz:9019) ingatlan komplett engedélyezési és tendertervezési munkáinak elvégzése.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybejelentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell megküldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig.
A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2022. június 7. – szerda – 10.00 h

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136-os iroda

Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

Cívis Ház Zrt.