A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás
Debrecen, Piac u. 26. szám I. emeleti irodák felújítási munkálatainak kivitelezése

Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52)503-111 Fax: (52) 503-114 e-mail: balogh.angela@civishaz.hu
Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.

A felhívás tárgya:
Debrecen, Piac u. 26. szám I. emeleti irodák felújítási munkáinak kivitelezése.
A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni-kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje-lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg-küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Debrecen, Piac u. 26. sz. I. em. – 2022. december 5. – hétfő – 13:00 óra

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2022. december 7. – szerda – 1400 óra
Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136 iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

Cívis Ház Zrt.