A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

A Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás: Debrecen, Piac u. 79. sz. alatti irodák klímáinak cseréje

Ajánlatkérő:

Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52)503-111 Fax: (52) 503-114
e-mail: balogh.angela@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás

A felhívás tárgya: Debrecen, Piac u. 79. sz. alatti irodák klímáinak cseréje

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni¬kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje¬lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg¬küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2023. február 20 – hétfő – 10°° h
Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136-os iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 3 napon belül, írásban.

Cívis Ház Zrt.