A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívása

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás „Debrecen, Sámsoni út optikai hálózat tervezése és műszaki ellenőrzése” tárgyú ajánlatkérési dokumentációhoz.

Ajánlatkérő:
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.
Telefon: +36 52 509-408
e-mail: muszak@dvrt.hu
Versenyeljárás típusa:
nyílt beszerzési eljárás

A felhívás tárgya:
Debrecen, Sámsoni úti optikai hálózat tervezése és engedélyeztetése két ütemben, valamint a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybejelentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.

Az igénybejelentést 2022. június 3. 9:00 óráig munkanapokon a muszak@dvrt.hu e-mail címre kell megküldeni.
A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető!

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2022. június 9. 11:00
Helye: 4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5. – titkárság

Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.
Debreceni Vagyonkezelő Zrt.