A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Tel: (52) 502-650
Fax: (52) 502-651
E-mail: beruhazas@dkv.hu

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Egy éves, határozott idejű vállalkozási szerződés, amely tételes elszámoláson alapul.

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. munkavállalóinak munkába jutásához szükséges autóbuszos személyszállítási szolgáltatás biztosítása különjáratként Debrecen-Létavértes és Debrecen-Téglás viszonylatokon.

A teljesítés határideje:
A vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított egy év.
A szerződés hatályba lépésének várható időpontja a beszerzési eljárás eredményének kihirdetését követő 60. nap.

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a beruhazas@dkv.hu e-mail címre 9:00-14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig. A dokumentáció igénylése az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell kérnie.

Ajánlattételi határidő:
2023. május 26. 10:00 óra