A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Tel: (52) 502-650
Fax: (52) 502-651
E-mail: beruhazas@dkv.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20243050

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Tartós bérleti szerződés. A szerződés időtartama, amely a járművek átadásával kezdődik, hatvan hónap, melynek kezdő bérleti díja 20%-os kezdőrészlet befizetésével történik.

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Három darab Toyota Corolla TS Executive JBL Skyview 135kW típusú személygépjármű beszerzése tartós bérleti szerződés keretében.

A teljesítés helye: Debrecen, Salétrom utca 3.

A teljesítés határideje:
A járművet a szerződéskötést követően legkésőbb 2022. június hónapban át kell adni a bérlő részére.

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő
elérhetőségeit. Az igénybejelentést a beruhazas@dkv.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00- 14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció igénylése az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igényelnie kell. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:
2021. november 25. 14,00 óra