A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye
Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Tel: (52) 502-650
Fax: (52) 502-651
Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás
A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Vállalkozási szerződés.
A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program ROHU390 számú közlekedés fejlesztési projekt keretében három okos megállóhely kialakításával kapcsolatos feladatok megvalósítása.
A teljesítés helye:
Az ajánlatkérő által üzemeltetett közösségi közlekedési hálózat Csokonai Színház, és a Nagyállomás elnevezésű autóbusz, valamint a Klinikák elnevezésű villamos megállóhelye.
A teljesítés határideje: 2021. december 17.
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a beruhazas@dkv.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00- 14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció igénylése az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igényelnie kell. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlattételi határidő:
2021. szeptember 14. 14.00 óra