A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DV Parking Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet
Tel: 30-636-1700
E-mail: titkarsag@dvparking.hu

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Vállalkozási szerződés

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Munkaruha szállítása

Teljesítés határideje: nyári munkaruha: a szerződéskötéstől számított 60 napon belül; téli munkaruha: 2023. szeptember 30.

Ajánlattételi felhívás ési dokumentáció rendelkezésre bocsátása:

Az ajánlatkérő a dokumentációt e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a titkarsag@dvparking.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00-14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig. A dokumentáció igénylése az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igényelni kell. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:
2023. április 3. 14:00 óra