A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DV Parking Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet
Tel: 30-636-1700
E-mail: titkarsag@dvparking.hu

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Vállalkozási szerződés

A beszerzés tárgya, a teljesítés helye:
Parkolóhelyek kialakítása és felújítása Debrecen, Széchenyi utca 14-16. szám alatti ingatlanon

A teljesítés határideje:
Teljesítés határideje: a munkaterület átadástól számított 21 naptári napon belül, a munkaterület átadás várható időpontja: 2023. április 19.

Ajánlattételi felhívás ési dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a titkarsag@dvparking.hu e-mail címre munkanapokon 9:00-14:00 óra között lehet megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig. A dokumentáció igénylése az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igényelnie kell. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:
2023. április 11. 9:00 óra