A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

A DV Parking Kft. beszerzési hirdetménye

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DV Parking Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77. I. emelet
Tel: 30-636-1700
E-mail: titkarsag@dvparking.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20893246

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Egyéves határozott idejű vállalkozási szerződés

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Az ajánlatkérő által üzemeltetett fizető várakozóhelyek takarítási tevékenységének ellátása.

A teljesítés ideje:
2022. január 1. és 2022. december 31. között.
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció 20.000,- Ft+ÁFA összegű ellenértékének az ajánlatkérő bankszámláján történő jóváírását és e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a titkarsag@dvparking.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00-14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig, a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentummal együtt. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel
feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:
2021. december 8. 14,00 óra