Az Aquaticum Debrecen Kft. beszerzési hirdetménye

Az Aquaticum Debrecen Kft. beszerzési hirdetménye

Beszerző: Aquaticum Debrecen Kft. 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1.

Tárgy: Nyílt ajánlattételi felhívás
„Aquaticum Debrecen INFINITY HOTEL építés előkészítő munkáinak kivitelezése”

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek: Építési vállalkozási szerződés.
Műszaki tartalma: Csapadékvíz elvezetés, PP termál vezeték, KPE ivóvíz vezeték kiváltása-építése

A teljesítés címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1.
Teljesítés elvárt időpontja: 2022. március hó 21. nap – 2022. május hó 06 napjáig.

Helyszíni bejárás: Termál Hotel bejárata 4032 Debrecen, Nagyerdei Park 1.
Időpontja: 2022. március hó 16. nap, de. 10 óra

Ajánlattétel helye: Aquaticum Debrecen Kft., 4032. Debrecen, Nagyerdei park 1.,
időpontja: 2022. március hó 21. nap 12.00 óra

Elérhetőség: Jónás Zoltán műszaki igazgató, telefon: +36301493449, email: jonas@aquaticum.hu
Az ajánlattételi felhívás igényelhető 2022. március 16., 8:00-ig a jonas@aquaticum.hu email címen.