Az Aquaticum Debrecen Kft. pályázati felhívása

Az Aquaticum Debrecen Kft. pályázati felhívása

Pályázati felhívás

Az Aquaticum Debrecen Kft. nyílt eljárást indít gépjárművek beszerzésére tartós bérleti szerződés keretében.

Beszerző (ajánlatkérő) megnevezése és a teljesítés címe: Aquaticum Debrecen Kft. 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

Elérhetőség: Csorba Róbert gazdasági igazgató, Tel: 30/219-4188, e-mail: csorba@aquaticum.hu

Ajánlattevő részvételi szándékát és ehhez a dokumentációra vonatkozó igényét a csorba@aquaticum.hu címen jelezheti, megadva saját címét és elérhetőségét, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző négy munkanapig.

Ajánlattételi határidő: 2021. október 22. 11:00 óra.

Ajánlatkérő az igény beérkezését követően az Ajánlattételi felhívást és dokumentációt térítés nélkül az Ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja.