Cívis Ház Zrt. beszerzési hirdetménye

Cívis Ház Zrt. beszerzési hirdetménye

Pályázati felhívás

„Eszközbeszerzés a Családok Átmeneti Otthonai külső férőhelyeinek kapacitásbővítése témakörben, a Debrecen, Böszörményi út 68. 19897/2/A/6 hrsz-ú ingatlanon” tárgyú ajánlatkérési dokumentációhoz

Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114
e-mail: balogh.angela@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa: egyfordulós, nyílt eljárás

A felhívás tárgya:
A Debrecen, Böszörményi út 68. szám alatti épület földszinti bal szárnyában található, üresen álló két lakásban elhelyezésre kerülő mobil eszközök beszerzése megadott eszközlista alapján. Az egyik lakás kétszobás (51,59 m2), a másik háromszobás (68,81 m2). Ezekben a lakásokban hat, illetve nyolc férőhely kerül kialakításra.

Az eszközbeszerzés eredményeként elvárt, hogy az intézmény két lakásegysége alkalmassá váljon a rendeltetés szerinti használatra.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni¬kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja.
Az ajánlattétel feltétele az igénybeje¬lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg¬küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2022. szeptember 20. – kedd – 1000 h

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136-os iroda

Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

Cívis Ház Zrt.