Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás
Debrecen, Piac u. 70-72. szám alatti (9700/A/13 helyrajzi számú) üzlethelyiség
homlokzati nyílászáróinak cseréje
Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111 Fax: (52) 503-114
Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás
A felhívás tárgya:
A Cívis Ház Zrt. tulajdonában álló, Debrecen, Piac u. 70-72.szám alatti (9700/A/13 helyrajzi számú üzlethelyiség homlokzati nyílászáróinak cseréje (utcafronti és belső udvari oldalon is), a jelen ajánlattételi dokumentáció és költségvetési kiírás szerint.
A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje-lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg-küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig.
A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2021. október 29 – péntek – 10:00 óra
Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136-os iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.
Cívis Ház Zrt.