Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás

„Debrecen, Petőfi tér 18. alatti üzlethelyiség belső átalakítási munkáinak kivitelezése”

 

Ajánlatkérő:                      Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52)503-111 Fax: (52) 503-114
e-mail: balogh.angela@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.

A felhívás tárgya:
A Debrecen, Petőfi tér 18. szám alatti üzlethelyiség (volt Húsbolt) teljes belső átalakítása építési-szakipari, épületgépészeti és épületvillamossági munkákkal.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni-kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje-lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg-küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:

2024. április 16. – kedd – 10:00 óra

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136 iroda

Eredményhirdetés: A beadást követő 15 napon belül, írásban.

 

Cívis Ház Zrt.