Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Cívis Ház Zrt. pályázati felhívása

Pályázati felhívás
Debrecen, Böszörményi u. 31. fszt. 1. szám alatti üres lakás belső felújítási munkáinak kivitelezése
Ajánlatkérő: Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52)503-111 Fax: (52) 503-114
Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.
A felhívás tárgya:
Debrecen, Böszörményi u. 31. fszt. 1. szám alatti üres lakás belső felújítási munkáinak kivitelezése.
A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni-kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje-lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.
Az igénybejelentést munkanapokon a Balogh.angela@civishaz.hu e-mail címre kell meg-küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:
2021. október 15. – péntek – 1000 óra
Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 136 iroda
Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.