DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye

 

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Tel: (52) 502-650
Fax: (52) 502-651
E-mail: beruhazas@dkv.hu

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás.

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Vállalkozási szerződés.

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Az 1-es és 2-es villamosvonal pályaszakaszain sín geometria javítása nagygépes
sínköszörüléssel

A teljesítés határideje:
A teljesítési határidő: 2024. augusztus 31.

Ajánlattételi felhívás ési dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a beruhazas@dkv.hu e-mail címre munkanapokon 9:00- 14:00 óra között lehet megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig.
A dokumentáció igénylése az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igényelnie kell. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:
2024. július 17. 13:00 óra