HR Igazgatóság

Tervezi, koordinálja és ellenőrzi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai humánpolitikai tevékenységét, személyzeti munkáját….