Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés 2017. december 1-én kezdte meg munkáját a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. szervezetében. Működését az éves ellenőrzési munkaterv alapján végzi a holding szervezeténél és  tagvállalatainál. További fő feladatai és céljai:

  • a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer kiépítésének, működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés, valamint a működés gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata és ellenőrzése,
  • a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a tulajdonosi vagyon megóvás és gyarapítás,
  • az elszámolások megfelelőségének elemzése és vizsgálata,
  • a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás,
  • a felső vezetés és a tulajdonos szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében.