Humánerőforrás Igazgatóság

A humánerőforrás igazgatóság 2017. szeptember 1-én kezdte meg tevékenységét a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. szervezetében. Hosszú távú stratégiai céljai közétartozik a tagvállalatcsoportban a közös cél és közös küldetéstudat, értékrend kialakítása, a szervezeti kultúra átalakítása a tulajdonosi és piaci elvárásoknak megfelelően. A vállalati kultúrák holdingszintű harmonizálása a szervezeti struktúrák hatékonyságának növelésének érdekében történik. További közép-és rövidtávú stratégiai célok és feladatok közétartozik a

  • holding szervezetében a vezetői utánpótlás nevelés elindítása és támogatása,
  • bizalomösztönzés, elkötelezettség és együttműködés maximalizálás, a jó gyakorlatok megosztásának szervezeti szintű megteremtése,
  • holding szervezeten belüli vezetőképzés modelljének megalkotása,
  • azonos értékrendszeren alapuló kiválasztási modell megalkotása, gyakornoki program elindítása, mentoring rendszer működtetése
  • munkaerő mobilitás biztosítása, karrierpályák tervezése, tehetséggondozás,
  • bér és béren kívüli juttatások és a teljesítményértékelési rendszer holdingszintű harmonizálása.