Műszaki Igazgatóság

A műszaki igazgatóság stratégiai célkitűzései az alábbiak a holdingban:

  • az éves beruházási és beszerzési tervek elkészítésében és megvalósításában való aktív közreműködés,
  • a beszerzések teljes folyamatának rendszeres követése, a beszerzési eljárásban bevont dolgozók és egyéb közreműködő személyek tevékenységének koordinálása,
  • a beszerzések, közbeszerzések jogszabályoknak, belső beszerzési szabályzatoknak való megfelelésének biztosítása,
  • az új minőségirányítási szabványra való felkészülés támogatása, új minőségirányítási rendszer kidolgozásának irányítása és bevezetése,
  • Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai kiemelt jelentőségű projektjeinek irányítása, koordinálása és felügyelete.
  • A stratégiai célok és az operatív tevékenységeit a műszaki igazgatóság magas szakmai színvonalon és elvárások mellett teljesíti.