Vezérigazgatóság

A vezérigazgató feladata és hatásköre

A vezérigazgató hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:

 • Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése, a számviteli rend betartása. A részvénytársaság működését szabályozó szakmai szabályzatok kialakítása, ezek összehangoltságának biztosítása.
 • Igazgatósági ülés összehívásának kezdeményezése az Igazgatóság elnöke felé, a napirendi pontok megnevezésével. Az igazgatósági ülések előterjesztéseinek szakmai előkészítése, az Igazgatóság döntései végrehajtásának ellenőrzése.
 • A részvénytársaság közvetlen vagy közvetett többségi (50 %-ot meghaladó) tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaságok által vállalt 2 millió Ft összeget, zártkörűen működő részvénytársaságok által vállalt 5 millió Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás.
 • Tanácsadó, tanácskozó testületek létrehozása és működtetése, a részvénytársaság szervezeti keretei között.
 • A részvénytársaság tulajdonában álló gazdasági társaságok által nyújtott támogatások folyósításának elbírálása.
 • A részvénytársaság közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok első számú vezetői feletti munkáltatói jogok gyakorlása a kinevezés, a díjazás megállapítása és a felmentés kivételével.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlása a részvénytársaság alkalmazottai felett.
 • A vezetők és alkalmazottak továbbképzési rendszerének kiépítése és támogatása.
 • A részvénytársaság általános képviselete az alapszabály V. fejezete szerint.
 • A részvénytársaság üzleti kapcsolatainak építése és fenntartása (az Igazgatóság három havonkénti utólagos tájékoztatása mellett).
 • A részvénytársaság és tagvállalatai külső és belső kommunikációjának irányítása

A(Z) KÖZGYŰLÉS 2018.11.29. -I ÜLÉSÉNEK 2 NAPIRENDI PONTJA. TÁRGYA: A DEBRECENI VAGYONKEZELŐ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA >>