Debreceni Vízmű Zrt.

Debrecen város bővizű folyótól távol települt és így a legelemibb közegészségügyi szükségletet, a jó minőségű ivóvíz biztosítását évszázadokon keresztül nem tudta megoldani. A mélyfúrások sikertelensége és az égető vízgond a városi tanácsot arra késztette, hogy központi vízmű létesítését határozza el 1893-ban. A világháborús kataklizmák okozta veszteségek után alakult meg cégünk jogelődje a Debreceni Vízmű és Csatornamű Vállalat 1949-ben.

Számtalan módosítás és szabályozás után a Debreceni Vízmű 1992-ben a városi önkormányzat tulajdonába került, 1995-ben pedig részvénytársasággá alakult. 2000 júliusa óta a tulajdonosi jogokat a Debreceni Vagyonkezelő Rt. gyakorolja. 2003-ban fogalmazódott meg új stratégiánk, mely lehetőséget kínált arra, hogy Debrecenen kívüli települések felhasználóival és önkormányzataival is partnerkapcsolatokat építsünk, melynek eredményeként mára már 33 településen veszik igénybe szolgáltatásainkat.

Társaságunk 2005-ban alapította meg Romániában működő leányvállalatát Székelyudvarhely, Nagyszalonta, Parajd víziközmű fejlesztési és szolgáltatási feladatai teljesítésére. A magyarországi tapasztalatokra alapozott tudástranszfer meghozta eredményét, a befektetés eredményesnek bizonyult.

Napjainkban Debrecen közműves ivóvízellátását három víztermelő telep biztosítja saját kutas rétegvíz termeléssel és részben a Keleti-főcsatornára települt felszíni tisztítóműből érkező ivóvízzel. A víztisztítás hatékonyságának vizsgálata a nyers és szűrt vízből vett minták rendszeres ellenőrzésével történik. A kutakból kitermelt és tisztított, a hálózatba továbbított ivóvíz minden fázisában minőségellenőrzésen esik át, így a felhasználókhoz csak kiváló minőségű ivóvíz juthat el.

A városból és a környékbeli településekről beérkező szennyvizet a város dél-nyugati részén létesített szennyvíztisztító üzem fogadja, s háromlépcsős tisztítási folyamaton átvezetve, az Európai Unió előírásainak is megfelelő minőségben forgatjuk vissza a Tócó patakba. A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapot korszerű technológiával hasznosítjuk; ennek eredményeként a szennyvíztisztító telep 95 %-ban önellátó villamos energiában, és hőtermelésével részt vesz a város távhő-szolgáltatásában is.

Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen város gazdasági szereplőinek és lakosságának egyik legfontosabb szolgáltatójaCégünk az ezredforduló időszakában számos beruházást valósított meg, melyekhez a saját anyagi lehetőségeit maximálisan kihasználta. A saját forrás kiegészítéseként banki hitel igénybevételével indult az első nagyszabású fejlesztés, melynek eredményeként a csatornahálózat hossza 143 km-rel bővült.  2000-ben a fejlesztés nagyobb része a szennyvízelvezetés, és -tisztítás területét érintette. Befejeződött a szennyvíztisztító telep svájci és magyar állami támogatással finanszírozott fejlesztése, mely során a biológiai tisztító kapacitása 20 ezer köbméter/nap teljesítménnyel bővült.

A 2002-es évben Debrecen mindhárom víztermelő telepe megújult 1,2 milliárd forint értékű svájci állami segítséggel. 2005 és 2011 között bonyolítottuk le a közel 22 Mrd Ft értékű uniós támogatású ISPA projektet, mely keretében négy agglomerációs település került becsatolásra a debreceni csatornahálózatba, Debrecen nem csatornázott területein csatornaépítési beruházás valósult meg, az egyesített rendszerű csatornák egy része szétválasztásra került, valamint egyes csatornaszakaszok rekonstrukciója sikeresen megvalósult. Ennek eredményeként a csatornázottság aránya elérte a vízellátási szintet és a csatornahossz 975,7 km-re növekedett. Meggyőződésünk, hogy a szolgáltatásunk és szervezetünk folyamatos fejlesztésével mind a tulajdonosi, mind a felhasználói elvárásoknak megfeleltünk, és maradéktalanul meg tudunk felelni a jövőben is. Stabil, hatékony és eredményes gazdálkodást vagyunk képesek folytatni.

Társaságunk felelősséget és elkötelezettséget vállal a folyamatos minőségfejlesztés mellett a környezetvédelmi, és törvényi előírások betartása, a környezetszennyezés megelőzése és a vállalat minőségi és környezeti teljesítményének folyamatos javítása iránt és nyitottak vagyunk további településeken a magas színvonalú szolgáltatásra vállalkozni, a küldetésünk szerint: Partner a jelenben a jövőért.

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Telefon: +36 52 513 506