DV INFO Informatikai Kft.

A DV Info Informatikai kft. (DVI) egy több évtizedes debreceni múlttal bíró informatikai vállalkozás. Közvetett tulajdonosa – DMJV Önkormányzata – azért hozta létre, hogy összefogja a városban megjelenő informatikai fejlesztési és üzemeltetési feladatokat. Fő cél volt egy koncentrált és a szinergiákat kihasználó, optimálisan működő informatikai rendszer létrehozása, valamint egy költséghatékonyan és rugalmasan működő, szolgáltatás alapú informatikai működési környezet megteremtése a partnerek körében.

A DV Info Kft. 2004 óta működik a jelenlegi struktúrában, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataként. A társaság alapvető feladata, hogy biztosítsa a városi holding cégeinek informatikai infrastrukturális hátterét. A cég megjelenésével egy kézbe került a számítástechnikai eszközök és a tagvállalatok üzleti terveit érintő közös irodai, informatikai alkalmazások beszerzése és üzemeltetése, valamint az informatikai bevezetési projektek tervezése és megvalósítása is.

A cég a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának üzleti stratégiájához igazítva alakítja és fejleszti tovább a tagvállalatokat kiszolgáló, egységes informatikai (szoftver/hardver) környezetet, melynek gerince a holding optikai hálózata. A DVI feladata lett ezen optikai hálózat hasznosítása – üzemeltetése és fejlesztése – is. A hálózat létesülése új dimenziókat nyitott meg a cégcsoport életében. Rendkívül korszerű összeköttetést biztosít a tagvállalatok információs rendszerei között, valamint ezen keresztül működik a cégek közti (és városi) telekommunikáció is, amely jelentős költségmegtakarítást eredményez. A mára kiépült több mint 60 km nyomvonalú optikai hálózat, a leghosszabb városi tulajdonú infokommunikációs hálózat a vidéki városok viszonylatában. A hálózat működésének eredményeként már nemcsak gazdasági, hanem informatikai egységet is alkotnak a Vagyonkezelő Holding tagvállalatai. A közös infokommunikációs platformnak köszönhetően pedig átjárhatóvá és a korábbinál jóval gyorsabbá és biztonságosabbá vált a cégek közti kommunikáció.

A 2016. év közepétől a DVI tagvállalti ügyfélköre kibővült a DMJV Polgármesteri Hivatallal és intézményeivel is. Ezekkel együtt már több mint 1000 munkahely informatikai támogatását biztosítjuk a felhasználói helyszíneken és a kiszolgáló eszközök (szerverek, hálózati passzív és aktív eszközök) viszonylatában is.

A belső (hivatali és tagvállalati) környezeten kívül a DVI a szabad kapacitások erejéig – külső piaci környezetben is nyújt informatikai szolgáltatásokat, meghatározóan a hálózati és a kiszolgálói és ún. hoszting szegmensben. Innen származó árbevételünk közel 20%-át adja a cég teljes bevételének.

Cím: 4025 Debrecen, Piac utca 77.
Telefon: +36 52 509 429